Montáž sádrokartónu

Montáž sadrokartónových       

 systémov a konštrukcii

- sadrokartónové priečky a stropy  
- sadrokartónové predsadené steny
- svetelné rampy
- elektroinštalácia, montáž osvetlenia